04 August 2014

 

ADAKAH ANDA TAHU   KERJAYA ANDA??
A  
AD 
ADAKAH ANDA SUDAH MEMBUAT  HALATUJU HIDUP??

JOM KETAHUINYA BERSAMA GURU KAUNSELING ANDA....PENGGUNAAN TEKNIK PSIKOMETRIK DALAM PEMILIHAN KERJAYA
Ujian Minat Kerjaya
Satu alat pengukuran untuk menentukan minat individu tentang sesuatu aktiviti dalam pekerjaan-pekerjaan yang khusus berdasarkan persekitaran kerja(Nowak 1986). Contoh ujian  minat ialah Vocational Preference Inventory(VPI), Self Directed Search(SDS), Strong –Campbell Interest Inventory(            SC11), Inventori Minat Kerjaya Sidek(IMKS), Borang Minat Rothwell-Miller(BMRM) dan Kuder Preference Records-Vocational(KPRV).
Ujian minat kerjaya secara umumnya boleh mengenal pasti potensi individu daripada sudut minat. Alat ukuran Vocational Preference Inventory(VPI) dan Self- Directed Search(SDS) misalnya boleh digunakan untuk mengenalpasti minat individu sama ada dalam bidang Realistik(R), Investigatif (I), Artistik (A), Sosial (S), Enterprising (E) atau Conventional(C). 

Ujian Personaliti
Alat ukuran untuk menentukan sejauh mana seseorang itu mempunyai tret-tret atau cirri lain-lain dengan mengukur persamaannya gerak balas yang diberi dengan kumpulan-kumpulan rujukan yang mempunyai tret-tret atau cirri-ciri berkenaan(Shertzer & Linden, 1979). Contoh ujian personality Minnesota Multiphasic Personality Inventory(TSCS), Junior Eysenck Personality Inventory(JEPI), Inventori Personaliti Warna(IPW) DAN Inventori Personaliti Sidek(IPS).
Digunakan oleh kaunselor kerjaya untuk mengenalpasti tret-tret personality yang wujud dalam diri individu. Ianya berkaitan dengan personality Agresif, Analitikal, Autonomi, Bersandar, Ekstrovert, Intelektual, Introvert, Kepelbagaian, Ketahanan, Kritik-Diri, Mengawal, Menolong, Sokongan, Struktur, Pencapaian dan Kejujuran(Sidek Mohd Noah, 1999)


UJIAN NILAI PEKERJAAN
Satu alat ukuran yang digunakan untuk mengukur pelbagai nilai pekerjaan secara positif, negative atau neutral berdasarkan keutamaan masing-masing(Nowak, 1986). Contoh ujian nilai pekerjaan ialah Super’s Work Values Inventory(WVI), Minnesota Importance Questionnare(MIQ) dan Inventori Nilai Pekerjaan Sidek(INPS).
Nilai-nilai tersebut ialah kategori kontrak (manusia, data, benda), kategori hubungan (pembantu, alturisme, pemimpin, autonomi), kategori fungsi (intelektual, kreatif, kejayaan, organisasi) , kategori ganjaran ( keuntungan, promosi, masa lapang, pengiktirafan, sokongan, keselamatan, kategori cita rasa (kebudayaan , agama), kategori monotori (kepelbagaian aktiviti).

UJIAN PENCAPAIAN
Satu alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian individu dalam mata pelajaran tertentu(Nowak, 1986). Contoh ujian pencapaian ialah ujian yang dikendalikan oleh guru di sekolah sama ada ujian bulanan, penggal atau semester yang meliputi ujian pencapaian Matematik, Kimia, Biologi, Fizik, Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Sejarah dan Geografi. Ujian Pencapaian selalu dilaksanakan di sekolah dengan guru yang mengajar mata pelajaran itu sendiri menyediakan soalan-soalan ujian.


No comments:

Post a Comment