27 February 2011

Malam Pertama Di Syurga 2

B Syurga Menurut Pelbagai Agama

Syurga ( Heaven dlm Omputih dan Jannah dlm Bahas Arab) merupakan satu konsep hidup selepas mati dalam banyak agama dan falsafah kerohanian. Mereka percaya tentang syurga umumnya berpendapat bahawa syurga atau negaka adalah destinasi bagi kebanyakan atau semua manusia selepas kematian.

Berbagai-bagai agama telah memerihalkan syurga sbg tempat yang diduduki oleh Malaikat, syaitan, dewa-dewi atau pahlawan (Khususnya dlm Zoroastrianisme Parsi dan kemusiannya Motlogi Yunani.) Syurga umumnya ditafsirkan sbg tempat kebehagiaan abadi.

Dalam agama Yunani Kuno, kepercayaan kepada syurga dan kehidupan selepas mati dikaitkan dengan Sheol ( Disebut dlama Isaiah 38: Psal ms 6:5 dan Job 7:7-10). Sesetengah cendikiawan menegaskan bahawa Sheol merupakan konsep yang lebih awal , tetapi teori itu tidak diterima sejagat. Farisi, salah satu mazahab Yahudi yang dikemudian mempercayai tentang kebangkitan semula , tetapi mazahab ini dietantang oleh Mazahab Sadducess yang menolak doktrin kebangkitan semula. (Matt 22:23)

Dalam kebanyakan agama Kristian, Syurga adalah kepulangan kepda keadaan manusia sebelum kejatuhan dan msrupan Syurga Aden kedua yang baru, dengan manusia disatukan dengan Tuhan dalam kewujudan semulajadi dan sempurna yang abadi. Penganut Kristian percaya bahawa penyatuan semula ini dibolehkan melalui usaha penyelamatan Jesus Christ yang mati di atas salib untuk menebus dosa manusia.

Syurga dalam Pandangan Islam
Menurtu Agama Islam, Syurga adalah tempat anugerah pada manusia yang telah berbuat baik dan menhikut perintah Allag swt dan mereka diletak dikebun luas dimana mereka semua hidup dalam kesenangan dan kemewahan. ".. dan berangsiapa taat kepada Allah dan rasul Nya, niscaya Allah memasukkan nya ke dalam Syurga yang mengalir dlamanya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya dan sutulah kemenangan yang besar , "C Indahnya Syurga

Sungai-sungai dalam syurga :-
Sungai-sungai dalam syurga adalah sesuatu yang pasti, ia terus mengalir dan tidak pernah berhenti , terletak dibawah Ghuraf (Mahligai), istana2, dan taman-taman penghuni syurga. Sungai2 tersebut berupa sungai madu, sungai khamar tang tidak memanukkan, sungai susu dan sungai air yg jernih yang tidak pernah berubah rasa. Sungai-sungai syurga memabcar menuju ke semua tingkat-tingkat syugra seperti dlm hadis bermaksud : Sesungguhnya Firdaus irulah temapt terbaik dan tertinggi darjatnya. Diatas Firdaus terdapat 'Arsy Allah swt dan dari situ mengalir sungai-sungai syurga" Hr Bukhari.Mata air Syurga adalah bernama Salsabila, yang akan diberiakn kepada orang -orang yang mendekatkan diri kepada Allah (muqarabbin), sedang para abrar (orang yang bebuat baik), maka Allah meneri mereka air dan diberi campuran kafur (air dingin yang baunya wangi) dan Zanzila (Air halia yang segar dan wangi)."Sesungguhnya orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya kafur, iaitu mata air (dlm syurga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirnya dengan sebiak-baiknya"

Mahliga Istana Syurga:
Mahligai Istana Syurga terbuat dari emas dan mutiaras terbaik yang disediakan bagi hamba-hambanya yang beriman, Sabda Rasullullah yg bermaksud : " Sesungguhnya orang beriman disediakan di Syurga istana dari Mutiara yang berongga. Panjangnya adalah 60 mil. Didalamnya terdapat pelayan-pelayan.

Bangunan Syurga :
Bangunan tersebut dari batu bata emas dan perak adukannya swangi kasturi yang sangat harum, batunya terbuat dari mutiara lu'lu dan yaquth dan tanahnya terbuat dari Za' faran, seperti tepung putih yang bebau kasturi. Di antara bentuk bangunan adalah bentuk kubah indah yang terbuat dari mutiara.Rasulullah menjanjikan , barangsiapa yang solat sunat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di syurga untuknya.

Pintu-pintu Syurga:

sambung nanti k
No comments:

Post a Comment